Grįžti Grįžti

Apie Lietuvos studentų sąjungą

Kas yra Lietuvos studentų sąjunga (LSS)?

Nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, kurią 1992-aisiais metai įkūrė vieni aktyviausių šalies studentų atstovų. LSS atstovauja Lietuvos studentų interesams ir jungia Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų atstovybes.

Ką veikia LSS?

LSS atstovauja Lietuvos studentams ir juos gina aukščiausiu lygiu. Siekdama įgyvendinti šią misiją, LSS organizuoja nacionalinius ir tarptautinius renginius bei akcijas. Tokiu būdu taip pat siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojančias problemas, kurti ir tobulinti švietimo sistemą, skatinti tarpkultūrinę studentų bei visos akademinės bendruomenės partnerystę, gerinti studentų įvaizdį visuomenės akyse. Organizacija užmezga ir stiprina kontaktus su sprendimus priimančiomis ir juos įgyvendinančiomis valdžios institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis jaunimo, studentų, moksleivių bei kitomis organizacijomis, mokymo įstaigomis.

 

Kas vadovauja LSS?

LSS narėms - Studentų atstovybėms - vadovauja studentų renkami prezidentai. Jie sudaro taip pat svarbų valdymo organą - LSS Tarybą, kuri formuoja organizacijos veiklos kryptis. Atstovybės taip pat deleguoja atstovus į aukščiausiąjį LSS valdymo organą – Konferenciją, kuri kas dvejus metus renka organizacijos vadovą – LSS prezidentą, kasmet vertina Prezidento bei jo vadovaujamos biuro komandos veiklą.

Kur dar aktyviai veikia LSS?

Lietuvos studentų sąjunga yra aktyvi Europos studentų sąjungos (ESU), Šiaurės Europos studentų sąjungos (NOM), Žinių ekonomikos forumo (ŽEF) narė ir Baltijos šalių studentų sąjungų asociacijos (BOM) narė steigėja. LSS bendradarbiauja su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šalies švietimo politiką formuojančiomis ir ją įgyvendinančiomis valdžios institucijomis bei kitomis šalyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis.    

Lietuvos studentų sąjunga kasdien dirba tam, kad kiekvienas atmintų, jog Išsilavinimas yra teisė, o ne privilegija!