Grįžti Grįžti

LSP partnerystės programos taisyklės

 1. Lietuvos studento pažymėjimo (toliau – LSP) partnerystės programa LSP turėtojams suteikia galimybę pasinaudoti jiems skirtomis įvairių prekių ir paslaugų nuolaidomis partnerių (toliau – Partneriai) parduotuvėse ir kitose paslaugų teikimo vietose. Visą nuolaidas teikiančių partnerių sąrašą rasite adresu www.lsp.lt/nuolaidos.
 2. LSP partnerystės programa taikoma tik Lietuvos respublikos teritorijoje.
 3. Nuolaidą taikantis Partneris turi teisę paprašyti LSP turėtoją papildomai pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 4. LSP partnerystės programa gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardas ir pavardė įrašyti LSP, kurioje yra šio asmens nuotrauka ir jis pateikia galiojantį LSP.
 5. Jeigu nuolaida LSP turėtojui nebuvo suteikta, nors informacija apie ją skelbiama tinklapyje www.lsp.lt, tokiu atveju LSP turėtojas turi teisę pranešti apie tai el.paštu: nuolaidos@lsp.lt. LSP partnerystės programos administratorius (toliau – Administratorius) neatsako už nuolaidos nesuteikusio Partnerio elgesį/įsipareigojimų nevykdymą ir LSP turėtojui nekompensuoja nesuteiktos nuolaidos ar kitų nuostolių. Gavęs pranešimą iš LSP turėtojo apie nesuteiktą nuolaidą el. paštu, imasi priemonių incidentui išsiaiškinti ir reikalauja iš Partnerio atsakomybės. Sprendžiant kilusius incidentus Administratorius veikia tik kaip tarpininkas tarp LSP turėtojo ir Partnerių, todėl visa atsakomybė ir tiesioginės pretenzijos turi būti reiškiamos Partneriams.
 6. LSP galima naudot gaunant nuolaidas bet kuriuo paros metu iki LSP galiojimo pabaigos, t.y. iki paskutinės dienos 24 valandos.
 7. LSP reikia pateikti prieš apmokant už prekę ir/ar paslaugą.
 8. LSP turėtojams nuolaidos neteikiamos jeigu nuolaidų teikimo laikas yra pasibaigęs, pateikiamas negaliojantis LSP, LSP priklauso ne tam asmeniui, LSP nepateikiamas, LSP suklastotas ar pažeistas taip, kad kelia įtarimą dėl jo originalumo.
 9. LSP turėtojas turi teisę pasirinkti ar pasinaudoti LSP teikiama nuolaida, kadangi nuolaidos prekių/paslaugų pardavimo vietose nesumuojamos.
 10. Registracijos metu asmuo sutinka (sutikimas jau patvirtintas lsp.lt tinklapio vartotojo zonoje varnelės žyma „Sutinku gauti informaciją apie LSP partnerystės programą el. paštu“ ir “Sutinku gauti informaciją apie LSP partnerystės programą SMS žinute”) gauti aktualiausią reklaminę informaciją apie nuolaidas iš LSP Administratoriaus ir partnerių. LSP turėtojas bet kuriuo metu šios paslaugos gali atsisakyti prisijungęs lsp.lt tinklapyje skiltyje “Asmeninė informacija” nuėmus pažymėjimą nuo minėtų sutikimų. LSP turėtojo pateikti asmeniniai duomenys registruojantis lsp.lt sistemoje, naudojami tik tiesioginės rinkodaros tikslams ir tik gavus sutikimą (taip kaip nurodyta aukščiau) iš LSP turėtojo. lsp.lt sistemos registravimosi anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami tik tam, kad Administratorius galėtų parinkti specialių pasiūlymų LSP turėtojams ir atsiųsti jiems informacijos apie naujas nuolaidas ar kitomis jiems aktualiomis temomis.
 11. LSP turėtojas turi teisę pateikti pageidavimus, pasiūlymus ir pastabas dėl partnerystės programos el.paštu nuolaidos@lsp.lt.
 12. Administratorius bet kada gali keisti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimą Administratorius įsipareigoja informuoti LSP turėtojus tik tokiu atveju, jeigu iš esmės pakeitė Taisyklių sąlygas, nurodytu LSP turėtojo el. paštu registracijos formoje. Jeigu po pranešimo išsiuntimo ir toliau LSP turėtojas naudojasi nuolaidomis ir jokiais veiksmais neatsisako naudotis LSP partnerystės programa, tai laikoma kad LSP turėtojas sutinka su pakeistomis Taisyklių sąlygomis ir jos jam galioja visa apimtimi.
 13. Administratorius turi teisę, bet kada nutraukti LSP partnerystės programą apie tai pranešęs lsp.lt tinklapyje.
 14. LSP partnerystės programos nuosavybės teisė ir jos administravimas priklauso asociacijai “Lietuvos studentų sąjunga” ir UAB “WEBGROUP projektai”.