Privacy Policy
Informuojame, kad šioje svetainėje gauti vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Duomenų valdytojai pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir pakeisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties vartotojo atsako


1. LSP partnerystės programos duomenų valdytojai
Informuojame, kad šioje svetainėje gauti vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Duomenų valdytojai pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir pakeisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties vartotojo atsako


2. Asmens duomenų kaupimas ir panaudojimo tikslai
Kas yra asmens duomenys?

1. Šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) nustatoma internetinio tinklapio www.lsp.lt administratoriaus Lietuvos studentų sąjungos (toliau - LSS), tinklapio lankytojo teisės, pareigos ir atsakomybė. Taisyklės yra privalomos visiems tinklapio lsp.lt dalyviams.

2. Tinklapis lsp.lt - Lietuvos studento pažymėjimo (toliau - LSP) administravimo sistema, kurios pagalba apdorojami LSP naudotojų asmeniniai duomenys, reikalingi LSP gamybai, išdavimui, galiojimui ir surinkimui organizuoti.

3. LSP (Lietuvos studento pažymėjimas) – studento identifikavimo dokumentas, liudijantis asmens tapatybę, nurodantis studijų formą bei suteikiantis nustatytas teises.

4. Lsp.lt sistemoje, studentai pateikia savo asmeninius duomenis registruodamiesi laisvanoriškai. Asmuo sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis lsp.lt savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi lsp.lt duomenų bazėje, tol kol asmuo nenutrauks bendradarbiavimo sutarties.


Jūs turite teisę:

• gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome;

• susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

• kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;

• gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome;

susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;

kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;


3. Asmens duomenų perdavimas

Sąskaitos Nr. * LT48 7300 0101 3654 8129
Banko kodas * 73000
Banko pavadinimas * Swedbank
SWIFT kodas * HABALT22
Mokėjimo paskirtis * Už naują LSP / Už LSP pergaminimą (nurodyti vieną)
Mokėtina suma 20,00 €

4. Slapukų naudojimas

Kaip kontroliuoti slapukus:

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti arba ištrinti slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų išjungimą arba slapukų nustatymų pakeitimą naudojamoje naršyklėje rasite toliau pateikiamame sąraše:

Google Chrome

Firefox

Opera

Firefox