Grįžti Grįžti

Privatumo politika

Informuojame, kad šioje svetainėje gauti vartotojų duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Duomenų valdytojai pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir pakeisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties vartotojo atsakomybė.

 

1. LSP partnerystės programos duomenų valdytojai

Asmeniniai Vartotojo duomenys valdomi dviejų jungtinių duomenų valdytojų: LSS ir WG PRO.

LSS
Lietuvos studentų sąjunga, buveinės adresas A. Vivulskio g. 36, LT-03114 Vilnius, įmonės kodas 190739547.
Kontaktiniai duomenys pasiteirauti dėl asmens duomenų tvarkymo yra:
El. pašto adresas: pagalba@lsp.lt

WG PRO
UAB „WEBGROUP projektai“, buveinės adresas Algirdo g. 32A, LT-50153 Kaunas, įmonės kodas 302434272.
Kontaktiniai duomenys pasiteirauti dėl asmens duomenų tvarkymo yra:
El. pašto adresas: nuolaidos@lsp.lt

UAB „WEBGROUP projektai“ su Lietuvos studentų sąjunga dirba pagal jungtinės veiklos sutartį LSP projekto vystymo ir rinkodaros tikslais.

 

2. Asmens duomenų kaupimas ir panaudojimo tikslai

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. LSS ir WG PRO įsipareigoja rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

Kokius asmenis duomenis renkame ir tvarkome?

Prašydami Jūsų sutikimo tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes renkame šiuos Jūsų duomenis: el. paštas, vardas, pavardė, miestas, telefonas, gimimo data, studijų statusas, LSP galiojimas, lytis, universitetas, kursas.

Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome;
  • susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
  • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs;
  • reikalauti ištrinti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
  • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
  • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).

 

3. Asmens duomenų perdavimas

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.

 

4. Kaip mes saugome asmens duomenis

Tvarkydami Jūsų asmeninius duomenis Mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, Mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazes testavimą, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
Užtikriname, kad prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Mūsų darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir atsakomybe.

 

5. Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 

 

6. Slapukų naudojimas

Kas yra slapukai?

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Kaip kontroliuoti slapukus?

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti arba ištrinti slapukus. Daugiau informacijos apie slapukų išjungimą arba slapukų nustatymų pakeitimą naudojamoje naršyklėje rasite toliau pateikiamame sąraše:

 

Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje. Tačiau tokiu atveju kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

 

7. Naujienlaiškiai ir SMS

Atliekant registraciją www.lsp.lt svetainėje galite užsisakyti Naujienlaiškius ir SMS žinutes, kurie leis Jums pirmiesiems sužinoti apie specialias paslaugų, prekių ir renginių akcijas studentams, įdarbinimo pasiūlymus bei kitą aktualią informaciją studentams. Užsiprenumeravę LSP Naujienlaiškį ir/arba SMS, Jūs sutinkate, kad WG PRO tvarkys Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Naujienlaiškiai ir SMS yra siunčiami iki 3 kartų per mėnesį. Naujienlaiškiai ir SMS yra siunčiami tik tiems vartotojams, kurie juos užsiprenumeravo.
Vartotojas bet kuriuo metu gali atsisakyti gaunamų Naujienlaiškių ir SMS:

  • Naujienlaiškių galima atsisakyti paspaudus mygtuką Atsisakyti, kuris yra kiekvieno siunčiamo Naujienlaiškio puslapio gale.
  • Naujienlaiškių ir SMS galima atsisakyt prisijungus prie asmeninės paskyros svetainėje www.lsp.lt skiltyje Asmeninė informacija.
  • Naujienlaiškių galima atsisakyti įvedus savo pašto adresą puslapyje https://lsp.lt/unsubscribe.

 

8. Skundo pateikimas

Jei norite pateikti skundą dėl duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pradžioje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti Jūsų pateiktus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.